หาดแก้ว (Glass Beach) หาดมหัศจรรย์ จากเศษขยะ

หาดแก้ว (Glass Beach) อยู่ในรัฐ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหาดที่เกิดจากความบังเอิญ เมื่อก่อนหาดนี้ไม่ได้เป็นหาดแก้วที่สวยงามเหมือนปัจจุบันแต่เป็นหาดทรายที่มนุษย์นำเศษขยะต่างๆมาทิ้งอย่างมากมาย แต่พอเวลาผ่านไปนานนับศตวรรษ คลื่นลม คลื่นน้ำ กัดเซาะ ขัดเกลาสิ่งต่างๆกลายมาเป็นหาดทรายที่สวยงามดังเช่นปัจจุบัน 
หากใครได้ผ่านไปยังรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำว่า ไม่ความพลาดที่จะไปเยี่ยมชม สถานที่แห่งนี้ค่ะ