Pamukkale มหัศจรรย์แห่งน้ำพุร้อนสีขาวโพลน


เป็นชื่อของน้ำพุร้อนทางตอนใต้ของประเทศตุรกี Pamukkale มีความหมายคือ "Cotton Castle" หรือ "ปราสาทผ้าฝ้าย" น้ำพุร้อน Pamukkale เกิดจากธารน้ำใต้ที่มีแร่หินปูนหรือแคลเซียมออกไซน์ผสมอยู่เอ่อล้นออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการจับตัวของแร่หินปูนในบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทำให้กลายเป็นพื้นที่ที่สวยงามตามธรรมชาติอีกที่หนึ่งของโลก 

น้ำพุร้อน Pamukkale มีความยาวกว่า 8,900 ฟุต และ สูงถึง 525 ฟุต ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินไปเยี่ยมชมในน้ำตามบ่อต่างๆได้ค่ะ

นับเป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งที่ "ต้องไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต" ค่ะ