แอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) ชมคลิป


เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดโทยาม่าและจังหวัดนากาโน่มีจุดชมวิวที่สวยงามหลากหลายที่ และหนึ่งในนั้นที่เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วโลกคือ กำแพงหิมะ"ยูคิโนะโอทานิ" ที่มีกำแพงหิมะมหึมาสูงกว่า 10 เมตร ตลอดเส้นทาง นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับ กำแพงหิมะขนาดใหญ่ขาวโพลนตลอดเส้นทาง
 


เส้นทางผ่านกำแพงหิมะจะมีความสูงลดลงตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน และจะปิดเส้นทางนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ของทุกปี
Credit: H.I.S. JAPAN LOCAL TOUR Movie