โขดหินยักษ์ Uluru Australia


 Uluru หรืออีกชื่อคือ Ayers Rock(เอเยอร์ร็อค) คือก้อนหินทรายขนาดใหญ่อยู่ในออนเตรียกลาง ซึ่งมีความสูงกว่า 348 เมตร (1,142 ฟุต) มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 8 กิโลเมตร อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 863 เมตร ซึ่งจริงๆแล้ว Uluru คือยอดของภูเขาที่จมอยู่ใต้ดินลงไปกว่า 6 กิโลเมตร