Chadar Trek แม่น้ำเยือกแข็งแห่งเมืองภารตะ


Chadar  Trek หรือ Zanskar Gorge เป็นธารน้ำแข็งใน Ladakh ตั้งอยู่ระหว่างเมือง Jammu และ Kashmir(แคชเมียร์) ซึ่งธารน้ำแข็งนี้มีความยาวกว่า 65 ไมล์ หรือ ราว 105 กิโลเมตรคุณสามารถเดิมเยี่ยมชมทัศนียภาพของธารน้ำแข็งที่สวยงามนี้ซึ่งประกอบไปด้วย หน้าผาที่สูงชันกว่า 600 เมตรตั้งตระหง่านในบริเวณหุบเขา และน้ำตกที่กลายเป็นน้ำแข็ง ที่หากคุณได้ไปเยี่ยมชมแล้วจะต้องพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน 


สำหรับช่วงเวลาที่แนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวจะเป็นระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในช่วงที่มีหิมะตก อากาศเย็นถึง -30 ถึง -35 องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียว