ไปไหนดี เที่ยวน้ำตก ชิราอิโตะ ประเทศญี่ปุ่น


น้ำตก ชิราอิโตะ เป็นหนึ่งในสุดยอดน้ำตกที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น น้ำตกที่สวยงามแห่งนี้อยู่ในเมืองคารุอิซาว่า ประเทศญี่ปุ่น 


น้ำตกนี้มีสูงถึง 3 เมตรและกว้าง 70 เมตร แตกต่างจากน้ำตกดั้งเดิมที่น้ำจากแม่น้ำไหลมาลงน้ำตก น้ำไหลผ่านหินรูพรุน และกลายเป็นหยดน้ำที่มีฟองอากาศทั่วทั้งน้ำตกชิไรโตะ น้ำใสมากและมีฟองอากาศผ่านไหลเททั้งน้ำตกเหมือนเส้นด้ายเล็กๆ จึงมีชื่อว่า น้ำตก Shiraito (เส้นด้ายสีขาว) และในฤดูใบไม้ร่วง ต้นไม้บริเวณรอบน้ำตกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดง ทำให้เกิดความแตกต่างของสีขาวและแดง เกิดทัศนียภาพที่สวยงามยากที่หาชมที่ไหนได้