ไปไหนดี ถ้ำ Ik Kil ประเทศ Mexico

ถ้ำ Ik Kil Mexico
ถ้ำ Ik Kil อยู่ด้านนอกของหมู่บ้าน Pisté, เทศบาล Tinúm, รัฐ Yucatán ในประเทศเม็กซิโก ถ้ำแห่งนี้มีลักษณะพิเศษคือเป็นโพรงขนาดใหญ่และด้านล่างมีบ่อน้ำด้านล่าง
คุณสามารถเล่นน้ำพร้อมกับชมวิวของท้องฟ้าเหนือบ่อน้ำแห่งนี้ได้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ในบริเวณรอบๆ 
ถ้ำแห่งนี้มีความลึกประมาณ 60 เมตร คุณสามารถเดินลงบันไดไปยังบริเวณ บ่อน้ำด้านล่างได้ ตัวบ่อน้ำมีความลึกประมาณ 40 เมตร 
และถ้ำแห่งนี้ชาวมายันเคยใช้ในทางพิธีทางศาสนาและการพักผ่อนหย่อนใจมาก่อน