หุบเขา Altyn-arashan
หุบเขา Altyn-arashan >>> ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหุบเขาพาลัตกา (Peak Palatka) เมืองคาลาคูล (Karakol) ประเทศตีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan) 


หุบเขา Altyn-arashan >>> ได้พัฒนาให้กลายเป็นรีสอร์ที่อยู่ในหุบเขา และมีบ่อน้ำพุร้อนที่สำคัญ หรือ เรียกอีกอย่างว่า Golden Spa 


ผู้ที่ได้มาแช่น้ำร้อนในที่แห่งนี้เหมือนได้แช่น้ำร้อนในสรวงสวรรค์ ที่รังสรรค์ไปด้วยธรรมชาตินานาชนิด  และหิมะที่อยู่บนยอดเขาอันเป็นทิวทัศที่งดงามยิ่งนัก


บ่อน้ำพุร้อนของหุบเขา Altyn-arasha จะอยู่ทางขวาของแม่น้ำ Arashan ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเชียงใต้ของภูเขา Karakol อันเป็นภูมิทัศที่งดงาม


อ้างอิง
https://visitkarakol.com/altyn_arashan_valley