ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ (BIG ALMATY LAKE)
ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ (Big Almaty Lake) >>> เป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติที่อยู่ในภูเขาแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า Zielinski Alatau ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอัลมาตี้ (Almaty) 


ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ (Big Almaty Lake) อยู่ห่างจากตัวเมืองอัลมาตี้ (Almaty) ประมาณ 15 กิโลเมตร แต่การที่จะขับรถไปถึงที่ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ (Big Almaty Lake) มันช่างยาวนานยิ่งนัก 


ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ (Big Almaty Lake) อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2511 เมตร 


ระดับน้ำในทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ (Big Almaty Lake) จะขึ้นสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคม และระดับน้ำจะลดต่ำสุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์


น้ำในทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ (Big Almaty Lake) จะไหลลงสู่แม่น้ำบิ๊กอัลมาตี้ (Big Almaty) และไหลเข้าสู่ตัวเมืออัลมาตี้ (Almaty) 


น้ำในทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ (Big Almaty Lake) เป็นแหล่งน้ำบริโภคที่สำคัญของผู้คนในเมืองอัลมาตี้ (Almaty) ดังนั้นที่ทะเลสาบแห่งนี้จึงไม่อนุญาตให้ผู้้คนลงเล่นน้ำ และบางพื้นที่ถูกสงวนมิให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมอีกด้วย 


 ค่าเข้าทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ (Big Almaty Lake) จะอยู่ที่ 400 Teng ต่อคน 


เพื่อนๆสามารถเดินทางไปที่ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ (Big Almaty Lake) ได้โดยแท็กซี่ (Taxi) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และถูกที่สุด สำหรับเพื่อนๆที่ไปกันเป็นกลุ่ม ค่าแท็กซี่ขาไปขาเดียวจะอยู่ที่ 3000 tenge หรือ $9-10 คะ หรือ สามารถจ้างแท็กซี่ผ่านทางเว็บ Yandex ได้เช่นกัน


ในวันที่ท้องฟ้าเปิด คุณสามารถมองเห็นจุดที่สูงที่สุดของยอดเขาในบิ๊กอัลมาตี้ (Big Almaty) ได้จากในตัวเมืองอัลมาตี้ (Almaty) 


จุดที่สูงที่สุดของยอดเขาในบิ๊กอัลมาตี้ (Big Almaty) อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 3682 เมตร 


อ้างอิง
https://www.suvtours.kz/big-almaty-lake-day-tour
https://www.meganstarr.com/big-almaty-lake-kazakhstan/