มัสยิด Gypjak Mosqueตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Gypjak เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียซิตี้ เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจที่สุดของเติร์กเมนิสถาน มัสยิดถูกสร้างขึ้นจากความทรงจำของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการเกิดแผ่นดินไหวร้ายแรงของปี 1948 


มัสยิดสร้างขึ้นจากหินอ่อนสีขาวที่มีโหนทองการออกแบบทางเรขาคณิตตกแต่งพรมและโคมระย้าแขวนจากเพดาน และเสาหินอ่อนสีขาวที่รองรับโดมกลาง