สะพานคาจู (The Khajou Bridge)


สะพานคาจู (The Khajou Bridge) ณ เมืองอิสฟาฮาน ประเทศอิหร่านสะพานคาจู (The Khajou Bridge) เป็นสะพานโบราณที่ติดอันดับสะพานที่สวยที่สุดในโลก


สะพานคาจู (The Khajou Bridge) นอกจากจะเป็นสะพานแล้ว ณ สถานที่แห่งนี้ยังถือว่าเป็นสถานที่พบปะชุมนุมของผู้คนในเมืองอิสฟาฮาน และใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกด้วย


สะพานคาจู (The Khajou Bridge) ถูกออกแบบและตกแต่งแบบเรียบง่ายในรูปแบบของศิลปะเปอร์เซีย


สะพานคาจู (The Khajou Bridge) มีอายุมากกว่า 350 ปี 


สะพานคาจู (The Khajou Bridge) ถูกสร้างตามคำสั่งของกษัตริย์เปอร์เซีย ชาห์อับบาสที่ 2 ในปี ค.ศ. 1650
อ้างอิง

https://apochi.com/attractions/isfahan/khaju-bridge/