Custom Menu


ประเทศรัสเซีย (Russia)            รัซเซีย หรือ สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศในยูเรเชียเหนือ และเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยของโลกถึงหนึ่งในแปด และรัสเซียยังเป็นชาติที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 9 ของโลกอีกด้วย
รัสเซียมีปริมาณทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงานสำรองใหญ่ที่สุด และเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก เป็นผู้ส่งออกน้ำมันมากเป็นอันดับสอง อีกทั้งรัสเซียยังมีป่าไม้สำรองใหญ่ที่สุด และทะเลสาบในรัสเซียบรรจุน้ำจืดประมาณหนึ่งในสี่ของโลก มีแหล่งทรัพยากรถ่านหินใหญ่เป็นอันดับสอง และมีแหล่งทรัพยากรน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับแปดของโลกอีกด้วย
            หลังการปฏิวัติรัสเซีย รัสเซียกลายมาเป็นสาธารณรัฐที่ใหญ่ที่สุด และเป็นผู้นำในสหภาพโซเวียต เป็นรัฐสังคมนิยม มีรัฐธรรมนูญแห่งแรกของโลกและเป็นอภิมหาอำนาจที่ได้การยอมรับ สมัยโซเวียตได้ประสบความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดของคริสต์ศตรวรรษที่ 20 รวมทั้งการส่งมนุษย์คนแรกขึ้นสู่อวกาศ สหพันธรัฐรัสเซียก่อตั้งขึ้นหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน พ.ศ. 2534 แต่ได้รับการยอมรับเป็นสภาพบุคคลสืบทอดจากสหภาพโซเวียต
            รัสเซียมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดอันดับที่ 11 ของโลก มีงบประมาณทางทหารมากที่สุดอันดับที่ 5 ของโลก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจจัดอันดับรัสเซียเป็นรัฐเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 9 ของโลกใน พ.ศ. 2554 ขึ้นจากอันดับที่ 10 ใน พ.ศ. 2553 นอกจากนี้รัสเซียยังเป็นหนึ่งในห้ารัฐอาวุธนิวเคลียร์ที่ได้รับการรับรองและครอบครองคลังแสงอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูงใหญ่ที่สุดในโลก


สถานที่ท่องเที่ยว

Moscow
Moscow Kremlin St. Basil’s Cathedral Red Square
Alexander Gardenเมืองเซนต์ปีเตอร์


เมืองคาซาน           


No comments:

Post a Comment