Custom Menu

ประเทศซีเรีย (Syria)
ประเทศซีเรีย (Syria)

             เป็นประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีกรุงดามัสกัสเป็นเมืองหลวง เป็นนครที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประเทศซีเรียเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ ภูเขาสูงและทะเลทราย มีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาหลากหลาย ส่วนมากเป็นชาวอาหรับ


สถานที่ท่องเที่ยว

             เมืองฮามะ (Hama) >>> เป็นเมืองริมแม่น้ำ Orontes River ในประเทศซีเรีย อยู่ห่างจากทางเหนือของนครดามัสกัส 213 กิโลเมตร เมืองฮามะเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศซีเรีย อ่านต่อคลิ๊ก>>>No comments:

Post a Comment