Custom Menu

Congo - สาธารณรัฐคองโก

สาธารณรัฐคองโก (Congo)


สาธารณรัฐคองโก (ฝรั่งเศส: République du Congo) หรือบางครั้งมีผู้เรียกว่า คองโก-บราซาวีล (Congo-Brazzaville) หรือ คองโก (Congo) (เป็นคนละประเทศกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้ชื่อประเทศว่า "สาธารณรัฐคองโก" เช่นกัน) เป็นอดีตอาณานิคมของฝรั่งเศสในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกกลาง มีอาณาเขตจรดกาบอง แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แองโกลา และอ่าวกินีเดิมเป็นราชอาณาจักรรุ่งเรืองในช่วงพ.ศ. 2000 เริ่มอ่อนแอลงในช่วง พ.ศ. 2200 จนถูกฝรั่งเศสยึดครองเมื่อ พ.ศ. 2428 ได้รับอิสรภาพเมื่อ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2503เมื่อได้รับเอกราช หันไปนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์และใช้รัฐธรรมนูญฉบับสังคมนิยมเมื่อ พ.ศ. 2522 เลิกใช้ระบบคอมมิวนิสต์เมื่อ พ.ศ. 2525

สาธารณรัฐคองโกแบ่งออกเป็น 10 จังหวัด (regions) กับ 1 เทศบาล (commune)* และแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 46 เขต (districts)

จังหวัดต่าง ๆ และเทศบาล ได้แก่

    บูอ็องซา (Bouenza)
    บราซาวีล (Brazzaville)*
    กูว์แว็ต (Cuvette)
    กูว์แวตูแอ็สต์ (Cuvette-Ouest)
    กุยลู (Kouilou)
    เลกูมู (Lékoumou)
    ลีกัวลา (Likouala)
    นียารี (Niari)
    ปลาโต (Plateaux)
    พูล (Pool)
    ซ็องกา (Sangha)

ข้อมูลจำเพาะ สาธารณรัฐคองโก (Congo)
เมืองหลวง: บราซาวีล
ภาษาราชการ: ภาษาฝรั่งเศส
พื้นที่: 342,000 ตารางกิโลเมตร
สกุลเงิน: ฟรังก์ซีเอฟเอ (XAF)
เขตเวลา: UTC+1 หรือ WAT
รหัสโทรศัพท์: 242

No comments:

Post a Comment