Once in World Wide : ญี่ปุ่น

Ads

Showing posts with label ญี่ปุ่น. Show all posts
Showing posts with label ญี่ปุ่น. Show all posts
Sunday 4 February 2018

ไปไหนดี เที่ยวน้ำตก ชิราอิโตะ ประเทศญี่ปุ่น

น้ำตก ชิราอิโตะ เป็นหนึ่งในสุดยอดน้ำตกที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น น้ำตกที่สวยงามแห่งนี้อยู่ในเมืองคารุอิซาว่า ประเทศ...
ไปไหนดี เที่ยวน้ำตก ชิราอิโตะ ประเทศญี่ปุ่น Reviewed by Oncein Worldwide on February 04, 2018 Rating: 5 น้ำตก ชิราอิโตะ เป็นหนึ่งในสุดยอดน้ำตกที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น น้ำตกที่สวยงามแห่งนี้อยู่ในเมืองคารุอิซาว่า ประเทศ...
Wednesday 19 April 2017

อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย Kawachi Fuji Garden Wisterias Blossom

อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย ในสวนคาวาจิ ฟูจิ (Kawachi Fuji ) เป็นดินแดนที่ถูกเนรมิตด้วยดอกวิสทีเรียมกกว่า 22 สายพันธ์นำมาเรียงร้อยอย่างบรรจง...
อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย Kawachi Fuji Garden Wisterias Blossom Reviewed by Oncein Worldwide on April 19, 2017 Rating: 5 อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย ในสวนคาวาจิ ฟูจิ (Kawachi Fuji ) เป็นดินแดนที่ถูกเนรมิตด้วยดอกวิสทีเรียมกกว่า 22 สายพันธ์นำมาเรียงร้อยอย่างบรรจง...
Friday 14 April 2017

น้ำตกนะชิ Nachi Falls

น้ำตก นะชิ (Nachi Falls)มีความสูง 133  เมตร กว้าง 13 เมตร อยู่ในจังหวัด วากายาม่า ในประเทศญี่ปุ่น เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ...
น้ำตกนะชิ Nachi Falls Reviewed by Oncein Worldwide on April 14, 2017 Rating: 5 น้ำตก นะชิ (Nachi Falls)มีความสูง 133  เมตร กว้าง 13 เมตร อยู่ในจังหวัด วากายาม่า ในประเทศญี่ปุ่น เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ...
Wednesday 22 March 2017

แอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) ชมคลิป

เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดโทยาม่าและจังหวัดนากาโน่มีจุดชมวิวที่สวยงามหลากหลายที่ และหนึ่งในนั้นที่เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว...
แอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) ชมคลิป Reviewed by Oncein Worldwide on March 22, 2017 Rating: 5 เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดโทยาม่าและจังหวัดนากาโน่มีจุดชมวิวที่สวยงามหลากหลายที่ และหนึ่งในนั้นที่เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว...