Once in World Wide : ถ้ำหนอนเรืองแสง

Ads

Showing posts with label ถ้ำหนอนเรืองแสง. Show all posts
Showing posts with label ถ้ำหนอนเรืองแสง. Show all posts
Wednesday 26 April 2017

ดินแดนมหัศจรรย์ ถ้ำหนอนเรืองแสง (Waitomo Glowworm Caves)

ถ้ำหนอนเรืองแสง (Waitomo Glowworm Caves) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาดูได้ยากมาก แสงที่ปรากฏขึ้นมาในถ้ำนี้เกิดจากตัวอ่อนของแมลง ที่เกาะต...
ดินแดนมหัศจรรย์ ถ้ำหนอนเรืองแสง (Waitomo Glowworm Caves) Reviewed by Oncein Worldwide on April 26, 2017 Rating: 5 ถ้ำหนอนเรืองแสง (Waitomo Glowworm Caves) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาดูได้ยากมาก แสงที่ปรากฏขึ้นมาในถ้ำนี้เกิดจากตัวอ่อนของแมลง ที่เกาะต...