June 2019 - Once in World Wide

Ads

Sunday 9 June 2019
เกาะโซโคตรา (Socotra)
June 09, 2019

เกาะโซโคตรา (Socotra)

เกาะโซโคตรา ตั้งอยู่ในทะเลอาหรับ มหาสมุทรอินเดีย  ในอาณาเขตการปกครองของประเทศเยเมน ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 380 กิโลเมตร The isla...
เกาะโซโคตรา (Socotra) Reviewed by Oncein Worldwide on June 09, 2019 Rating: 5 เกาะโซโคตรา ตั้งอยู่ในทะเลอาหรับ มหาสมุทรอินเดีย  ในอาณาเขตการปกครองของประเทศเยเมน ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 380 กิโลเมตร The isla...
Saturday 8 June 2019

หมู่เกาะต้นปาล์ม The Palm Islands

หมู่เกาะต้นปาล์ม The Palm Islands  สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกกกกกก Often referred to as the 'eighth wonder of the world   ...
หมู่เกาะต้นปาล์ม The Palm Islands Reviewed by Oncein Worldwide on June 08, 2019 Rating: 5 หมู่เกาะต้นปาล์ม The Palm Islands  สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกกกกกก Often referred to as the 'eighth wonder of the world   ...
Wednesday 5 June 2019

ทะเลแดง (red sea)

ทะเลแดง (red sea) อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย  ทะเลแดง เป็นอ่าวในมหาสมุทรอินเดีย  ทะเลแดงแบ่งระหว่างประเทศอียิปและซาอุดิ...
ทะเลแดง (red sea) Reviewed by Oncein Worldwide on June 05, 2019 Rating: 5 ทะเลแดง (red sea) อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย  ทะเลแดง เป็นอ่าวในมหาสมุทรอินเดีย  ทะเลแดงแบ่งระหว่างประเทศอียิปและซาอุดิ...