วิหารเซนต์เบซิล (Saint Basil's Cathedra)
 วิหารเซนต์เบซิล (Saint Basil's Cathedra) 


ตั้งอยู๋ในบริเวณจตุรัสแดง (Red Square) ณ กรุงมอสโกว ประเทศรัสเซีย 


เป็นเหมือนสัญญาลักษณ์ที่แสดงถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของประเทศรัสเซีย


 รูปแบบของอาคารมีลักษณะคล้ายกับกองไฟ ที่มีเปลวไฟขึ้นไปบนฟ้า ซึ่งความแปลกประหลาดและความสลับซับซ้อนของตัวอาคารในลักษณะเช่นนี้ จากหนังสือ Dmitry Shvidkovsky ได้กล่าวไว้ว่า สถาปัตยกรรมในลักษณะนี้ไม่เคยปรากฎมาก่อนเลยในประเทศรัสเซีย เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของประเทศรัสเซียเลยก็ว่าได้


เป็นโบสถ์อันศักดิ์สิทธ์ ของ Vasily และเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า เป็นโบสถ์ของนักบวชชาวบราซิล อีกทั้งยังเป็นที่รู้กันว่าเป็นโบสถ์แห่งการอธิฐานร้องขออีกด้วย


ณ ปัจจุบันนี้ วิหารเซนต์เบซิล (Saint Basil's Cathedra) ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่เปิดให้ผู้คนได้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามภายในตัวอาคารได้#ไปไหนดี#ทวีปเอเชีย#ทวีปเอเชียเหนือ#ประเทศรัสเซีย#กรุงมอสโกว#วิหารเซนต์เบซิล
http://www.moscow.info/red-square/st-basils-cathedral.aspx
http://www.sacred-destinations.com/russia/moscow-st-basil-cathedral
http://www.advantour.com/russia/moscow/sobor-vasiliya-blajennogo.htm