Plitvice Lakes National Park พลิตวิเซ่มหัศจรรย์ทะเลสาบแห่งโครเอเชีย (ภาพ 3 ฤดู) - Once in World Wide

Ads

Saturday 1 April 2017

Plitvice Lakes National Park พลิตวิเซ่มหัศจรรย์ทะเลสาบแห่งโครเอเชีย (ภาพ 3 ฤดู)


Plitvice Lakes National Park หรือทะเลสาบพริตวีเซ่ เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย และได้ขึ้นเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979


Plitvice Lakes National Park ถูกพบในปี ค.ศ. 1949 ในบริเวณตอนกลางของโครเอเชีย บริเวณขายแดนกับประเทศ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
 
Plitvice Lakes National Park ประกอบด้วยทะเลสาบทั้งหมด 16 แห่ง ทะเลสาบแต่ละแห่งจะเชื่อมต่อกันและเป็นแหล่งรวมของสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมาย อาทิ มอส, สาหร่าย หรือแบคทีเรีย ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มารวมเข้ากับ น้ำและสภาพอากาศทำให้่ก่อเกิดความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งในแต่ละทะเลสาบจะมีสีสันที่แตกต่างกันไป อาทิ เขียว, เทา หรือ น้ำเงินคราม จะเปลี่ยนไปตามแร่ธาตุหรือสิ่งมีชีวิตในน้ำที่แตกต่างกันไปค่ะ
จนเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศโครเอเชียค่ะ

Plitvice Lakes National Park ฤดูใบไม้ร่วง (Autumm)  

Plitvice Lakes National Park ฤดูหนาว (Winter)


 Plitvice Lakes National Park ฤดูใบไม้ผลิ (Spring)
 Plitvice Lakes National Park พลิตวิเซ่มหัศจรรย์ทะเลสาบแห่งโครเอเชีย (ภาพ 3 ฤดู) Reviewed by Oncein Worldwide on April 01, 2017 Rating: 5 Plitvice Lakes National Park หรือทะเล สาบ พริตวีเซ่ เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และ...

No comments: