ไปไหนดี ที่เที่ยว ประเทศนามิเบีย น้ำตก Eupupa Falls หนึ่งในน้ำตกที่อันตรายแห่งหนึ่งของโลก

น้ำตก Eupupa Fallsน้ำตก Eupupa Falls (หรือเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือน้ำตก Monte Negro Falls ในประเทศแองโกลา) มาจากแม่น้ำ Kunene River อยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศแองโกลากับประเทศนามิเบีย ในทวีปแอฟริกา น้ำตกนี้มีความสูงประมาณ 40 เมตร แม่น้ำ Kunene River ที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำตก Eupupa Falls แห่งนี้ อยู่ในบริเวณ Kunene ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความแห้งแล้งมาก และแม่น้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่อันตรายมากเพราะเป็นที่อยู่ของสัตว์ดุร้ายอย่าง จระเข้ ที่มีอยู่มากมายในแม่น้ำแห่งนี้ การเดินทางไปเที่ยวแม่น้ำแห่งนี้จะต้องเดินทางด้วยรถ 4WD จากเมือง Opuwo ของประเทศนามิเบีย ซึ่งจะต้องมีการเตรียมทั้งน้ำและอาหารติดไปด้วย


กิจกรรมที่น่าสนใจที่น้ำตก Eupupa Fall แห่งนี้คือ การดูนก, การชมสัตว์ดุร้ายอย่างจระเข้, การศึกษาด้านพืชศาสตร์ หรือการล่องแพ