ไปไหนดี น้ำตก Ouzoud Waterfall ในโมร็อกโก

น้ำตก Ouzoud Waterfall อยู่ในหมู่บ้าน Moyen Atlas จังหวัด Azilal ห่างจากเมือง มาราเกซ (Marrakech)ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ราว 150 กิโลเมตร ประเทศโมร็อกโก
น้ำตก Ouzoud Waterfall แห่งนี้มีความสูง 110 เมตร   มี 3 ระดับ ระดับที่มีสูงที่สุดคือ 75 เมตร