เอเชียกลาง

 เอเชียกลาง

เอเชียกลาง(อังกฤษ: Central Asia หรือ Middle Asia รัสเซีย: Центральная Азия) เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกทะเล มีคำนิยามที่ต่างกันออกไปสำหรับขอบเขตของดินแดนที่จัดอยู่ในภูมิภาคเป็นเอเชียกลาง และยังไม่มีคำนิยามใดที่เป็นที่ยอมรับโดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามลักษณะโดยทั่วไปของดินแดนในภูมิภาคนี้คือ มีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์กับกลุ่มชาวโนแมด (nomad) และ เส้นทางสายไหม ซึ่งทำให้ในอดีตนั้นดินแดนในภูมิภาคนี้เป็นเสมือนเส้นทางของ สินค้า คน รวมถึง แนวความคิด ระหว่างยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก


ประเทศเติร์กเมนิสถาน ประเทศคาซัคสถาน ประเทศคีร์กีซสถาน
ประเทศทาจิกิสถาน ประเทศอุซเบกิสถาน


ดินแดนที่เพิ่มเติมโดยยูเนสโก
นอกจากดินแดนข้างต้นแล้ว ยูเนสโกยังเพิ่มเติมดินแดนข้างล่างโดยจัดให้อยู่ในเขตเอเชียกลาง
- มองโกเลีย
- เขตตะวันตกเฉียงเหนือของจีน อันได้แก่ มองโกเลียใน หนิงเซี่ย กานซู เสฉวน ชิงไห่ ทิเบต และ ซินเจียง
- เขตตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่าน
- อัฟกานิสถาน
- ฝั่งเหนือของปากีสถาน
- ดินแดนตอนเหนือของอินเดีย อันได้แก่ หรยาณา หิมาจัลประเทศ ชัมมูและกัษมีระ ปัญจาบ อุตตรขันท์ และบางส่วนของรัฐราชสถาน และ อุตตรประเทศ