ยุโรปใต้

ยุโรปใต้

ยุโรปใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งในทวีปยุโรป ซึ่งมีดินแดนติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอยู่ในคาบสมุทรใหญ่ 3 คาบสมุทรคือ คาบสมุทรไอบีเรีย คาบสมุทรอิตาลี คาบสมุทรบอลข่าน อยู่ในละติจูดที่ 35 องศาเหนือถึง 47 องศาเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 1,316,290 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายเมดิเตอร์เรเนียน


ประกอบไปด้วย 16 ประเทศดังนี้

    แอลเบเนีย
    อันดอร์รา
    โครเอเชีย
    ยิบรอลตาร์
    กรีซ
    อิตาลี
    มาซิโดเนีย
    มอลตา
    ซานมารีโน
    เซอร์เบีย
    บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    สเปน
    สโลวีเนีย
    คอซอวอ