น้ำตก Kaieteur Falls

น้ำตก Kaieteur Falls เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีความใหญ่อันดับต้นๆของโลก น้ำตกนี้เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำ Potaro ในอุทยานแห่งชาติ Kaieteur National Park เป็นส่วนหนึ่งของ ป่าอเมซอน  ประเทศกายอานา


 

น้ำตก Kaieteur Falls มีความสูงโดยประมาณ 226 เมตร หรือ 741 ฟุต และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีปริมาณน้ำตกที่มากที่สุดน้ำตกหนึ่ง โดยมีปริมาณ 663 คิวบิกเมตรต่อวินาที(23,400 ลูกบาศ์กฟุต) 


การเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบิน Cheddi Jagan International Airport ในเมือง Georgetown ไปยังน้ำตกได้ ยอดของน้ำตกอยู่ห่างจากสนามบินไปเพียง 15 นาทีเท่านั้น