นครเปตรา (Petra)


นครเปตรา เป็นนครหินแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา 


หุบเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศจอร์แดน ระหว่างทะเลเดดซี (Dead Sea) และ ทะเลอัคบา (Gulf of Aqaba) 


 เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นนครที่แกะสลักจากหิน มีหินสีสันสวยงามมากมาย จนมีอีกชื่อหนึ่งว่า นครแห่งกุหลาบ (Rose City) 


นครเปตรา เคยรุ่งเรืองมาก่อนเนื่องจากเป็นเมืองที่มีการค้าขาย


นครเปตรา ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศจอร์แดน 


เป็นแหล่งศึกษา ศิลปะ-วัฒนธรรม ทางโบราณคดี


เป็นทีถ่ายทำของหนังชื่อดังหลายเรื่อง อาทิ  Indiana Jones and the Last CrusadeArabian NightsMortal Kombat: AnnihilationSinbad and the Eye of the TigerThe Mummy ReturnsTransformers: Revenge of the Fallen เป็นต้น
อ้างอิง

https://www.nationalgeographic.com/travel/world-heritage/petra-jordan/