สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้ชาเพล (Chapel Bridge)สะพานชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อยู่ในเมือง ลูเซิร์น ข้ามแม่น้ำรอยส์ ใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ยาวประมาณ 436 เมตร
สะพานนี้มีเอกลักษณ์ที่มีภาพจิตรกรรมคาทอลิกติดอยู่ตามทางเดิน บอกเรื่องราวในยุคศตรวรรตที่ 17 แต่ภาพส่วนใหญ่ถูกไฟไหม้ไปในปี 1993