น้ำตกนะชิ Nachi Falls



น้ำตก นะชิ (Nachi Falls)มีความสูง 133  เมตร กว้าง 13 เมตร อยู่ในจังหวัด วากายาม่า ในประเทศญี่ปุ่น เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น





บนยอดของน้ำตกมีก้อนหินใหญ่สองก้อนเปรียบดั่งเทพผู้พิทักษ์กามิของน้ำตก หน้าน้ำตกนี้มีวัดตั้งอยู่หน้าน้ำตกแต่ถูกทำลายไปในสมัยเมจิ และได้กลับมาสร้างเป็นศาลเจ้า Hiryu-jinja
ศาลเจ้านี้เป็นแบบไม่มีห้องโถง เนื่องจากว่าบริเวณหน้าน้ำตกเป็นบริเวณสำหรับการทำพิธีบูชา



น้ำตก นะชิ(Nachi Falls)เป็นส่วนหนึ่งของ "Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range ซึ่งได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก