หน้าผาแห่ง Moher (Cliffs of Moher) คนชอบดูนก ต้องไม่พลาดหน้าผาแห่ง Moher (Cliffs of Moher) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติด 10 อันดับต้นๆของประเทศไอร์แลนด์ ด้วยความสวยงามตามธรรมชาติของหน้าผาสูงกว่า 700 ฟุต ตั้งตระหง่านเหมือนกำแพงตลอดริมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ หน้าผาแห่ง Moher (Cliffs of Moher) และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด คาดว่ามีนกอาศัยอยู่ราว 30,000 ตัว อาทิ นกนางนวล, เหยี่ยว และ นก guillemots ( guillemots มีความสามารถในการดำน้ำได้ เป็นวิธีหาอาหารตามธรรมชาติของนกประเภทนี้) เป็นต้น