อุทยานแห่งชาติ Yosemite National Park สวนสวรรค์แห่งการพักผ่อนจากดินแดนพญาอินทรีย์อุทยานแห่งชาติ Yosemite อยู่ในใจกลางเทือกเขาเชียร์เนวาด้า แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว่า 747,956 เอเคอร์ หรือ1,168.681 ตารางไมล์ (3,062.87 ตารางกิโลเมตร) 


อุทยานแห่งชาติ Yosemite National Park เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินานาชนิด อาทิ หน้าผา, น้ำตก, ต้นไม้ขนาดยักษ์, ทะเลสาบและเป็นแหล่งศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม พักผ่อนกว่า ปีละ 4 ล้านคน  
#Yosemite National Park #ประเทศสหรัฐอเมริกา #ทวีปอเมริกาเหนือ #ที่เที่ยวในสหรัฐอเมริกา