Royal Opera House แห่งนครมัสกัต (Muscat)

The Royal Opera House Muscat

The Royal Opera House Muscat คือ ถนนแห่งศิลปะดนตรีและวัฒนธรรมของโอมาน โอเปร่าเฮ้าส์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ Shata Al-Qurm ในเมืองมัสกัต ประเทศโอมานหรือรัฐสุลต่านโอมน บนถนน Sultan Qaboos Street สร้างโดยคำสั่งของ สุลต่าน Sultan Qaboos แห่งโอมาน เริ่มสร้างในปี 2007 และสร้างเสร็จในปี 2011

The Royal Opera House Muscat มีความจุสูงสุด 1,100 ที่นั่ง ประกอบด้วยโรงละคร, ห้องชมดนตรี, สวนที่สวยงาม, ตลาดศิลปะ, ร้านอาหารระดับสูงและ ศูนย์รวมศิลปะและดนตรี

โอเปร่าเฮ้าส์แห่งนี้ สร้างโดย สถาปัตยกรรมแบบอิสลามผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี