พักกันเถอะ 137 Pillars House เชียงใหม่

137 Pillars House หรือ บ้าน 137 เสาร์ 

เลขที่ 2 ซอย 1, ถนนหน้าวัดเกตุ
ตำบลวัดเกตุ
อำเภอเมือง เชียงใหม่
ประเทศไทย 50000