ไปไหนดี ที่เที่ยว เมืองฮามะดินแดนกังหันน้ำแห่งประเทศซีเรีย

เมืองฮามะ (Hama) ประเทศซีเรีย

เมืองฮามะ(Hama)เป็นเมืองริมแม่น้ำ Orontes River ในประเทศซีเรีย อยู่ห่างจากทางเหนือของนครดามัสกัส 213 กิโลเมตร เมืองฮามะเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศซีเรีย เมืองนี้มีชื่อเสียงจากกังหันน้ำขนาดใหญ่จำนวน 17 อัน เพื่อใช้ในการให้น้ำกับสวนต่างๆในเมือง ซึ่งปัจจุบันกังหันน้ำดังกล่างไม่ได้ใช้งานแล้ว เหลือไว้เพียงตั้งโชว์ไว้เท่านั้น 

มีการกล่าวถึงเมืองฮามะ ในคัมภีร์ไบเบิลบ่อยครั้งในฐานะเมืองที่ตั้งอยู่ทางเหนือของอิสราเอล เป็นที่ตั้งถิ่นฐานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต่อมาเปลี่ยนไปอยู่ภายใต้การปกครองของอะราเมีย เปอร์เซีย มาซิโดเนีย โรมัน ไบแซนไทน์ อาหรับ และอียิปต์ ตามลำดับ ในมาถึงในปี ค.ศ. 1941 ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศซีเรีย และในปี ค.ศ. 1982 เมืองฮามะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์การปราบปรามการจลาจลของชาวมุสลิม ซึ่งหากคุณได้ไปเมืองนี้คุณจะพบกับศิลปะวัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเมืองนี้อย่างแน่นอนค่ะ