ไปไหนดี ที่เที่ยว น้ำตกMaletsunyane Falls แห่งหมอกของเประเทศเลโซโท

น้ำตก Maletsunyane Falls มีความสูงประมาณ 192 เมตร ในประเทศเลโซโท ทวีปแอฟริกา อยู่ใกล้กับเมื่อง Semonkong มีจำนวนชั้น 1 ชั้น