ไปไหนดี ที่เที่ยว ภูเขาไฟ Karthala ในประเทศคอโมรอส

ภูเขาไฟ Karthala หรือ Karthola


ภูเขาไฟ Karthala หรือ Karthola  เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่สงบ และมีโอกาสที่ยังปะทุขึ้นมาอีกได้ เป็นภูเขาไฟ Karthala เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศคอโมโรส อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,631 เมตร ภูเขาไฟแห่งนี้มีการปะทุขึ้นมากกว่า 20 ครั้งใน ศตวรรตที่ 19