ไปไหนดี ยอดเขาซองซาน อิลชุบง เกาะเชจู เกาหลีใต้


Seongsan Sunrise Peak
ยอดเขาซองซาน อิลชุบง(Seongsan Sunrise Peak หรือ  Seongsan Ilchulbong Peak) เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อน ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลฝั่งตะวันออกของเกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ ลักษณะของปล่องภูเขาไฟคล้ายกับปราสาทขนาดใหญ่โบราณ
ยอดเขาซองซาน อิลชุบง มีความสูง 182 เมตร และทัศนียภาพที่สวยงามในตอนเช้ายามพระอาทิตย์ขึ้นของยอดเขาซองซาน อิลชุบง ทำให้ได้รับฉายานามว่า Seongsan Sunrise Peak ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามของปากปล่องภูเขาไฟแห่งนี้เป็นจำนวนมากอีกด้วย


#Seongsan Sunrise Peak #southkorea #เกาะเชจู #jejuisland #asia