Custom Menu

Monday, 20 November 2017

ไปไหนดี ยอดเขาซองซาน อิลชุบง เกาะเชจู เกาหลีใต้


Seongsan Sunrise Peak
ยอดเขาซองซาน อิลชุบง(Seongsan Sunrise Peak หรือ  Seongsan Ilchulbong Peak) เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อน ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลฝั่งตะวันออกของเกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ ลักษณะของปล่องภูเขาไฟคล้ายกับปราสาทขนาดใหญ่โบราณ
ยอดเขาซองซาน อิลชุบง มีความสูง 182 เมตร และทัศนียภาพที่สวยงามในตอนเช้ายามพระอาทิตย์ขึ้นของยอดเขาซองซาน อิลชุบง ทำให้ได้รับฉายานามว่า Seongsan Sunrise Peak ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามของปากปล่องภูเขาไฟแห่งนี้เป็นจำนวนมากอีกด้วย


#Seongsan Sunrise Peak #southkorea #เกาะเชจู #jejuisland #asia

No comments:

Post a Comment