ไปไหนดี ป่าแฟรี่ในนิยายมีอยู่จริงที่ประเทศเวลส์ Faily Glen Conwy

เพื่อนๆหลายท่านคงเคยอ่านนิยายหรือดูภาพยนต์เกี่ยวกับแฟรี่ ภูตแห่งป่าดงพงไพรของยุโรปที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ตัวน้อยมีปีก อาศัยอยู่ในป่าที่มีความสวยงาม 

แต่คุณเชื่อมั้ยว่าป่านี้มีอยู่จริง ป่าแฟรี่แห่งนี้อยู่ในเขตอนุรักษ์ Faily Glen  บริเวณตอนเหนือยประเทศเวลส์  ซึ่งมีทรรศนียภาพที่สวยงามคล้ายกับดินแดนแฟรี่ในนวนิยายในหลายๆเรื่อง


Faily Glen แห่งนี้มีแม่น้ำ Conwy River ไหลผ่านอันเป็นกำเนิดของ น้ำตก Conwy บริเวณใกล้เคียงมีความหลากหลายทางสายพันธุ์ของสัตว์และพืชนานาชนิด 

 

  

#ท่องเที่ยว #เที่ยวยุโรป #ประเทศเวลส์ #FailyGlen