ไปไหนดี Mont Saint Michel(มงแซ็งมีแชล) ปราการธรรมชาติแห่งนอร์ม็องดี - Once in World Wide

Ads

Sunday, 5 November 2017

ไปไหนดี Mont Saint Michel(มงแซ็งมีแชล) ปราการธรรมชาติแห่งนอร์ม็องดี

Mont Saint Michel(มงแซ็งมีแชล) เป็นเกาะที่เมืองนอร์ม็องดี ประเทศฝรั่งเศส มีพื้นที่ 247 เอเคอร์


เกาะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวิหารอันเก่าแก่ ถูกสร้างคริสต์ศตวรรษที่ 8 โดยนักบุญโอแบร์ บิชอปแห่งมาฟร็องค์ ตัวเกาะที่เป็นที่ตั้งของวิหารประกอบด้วยหินแกรนิต โดยมีเส้นรอบวงประมาณ 960 เมตร และมีความสูง92 หากรวมความสูงของปราสาทจะมีความสูงถึง 155 เมตร เป็นเป็นปราการธรรมชาติตั้งแต่สมัยยุคกลาง  บนยอดของวิหารมีรูปปั้นทองของอัครทูตสววค์มีคาเอล(นักบุญมิคาเอล) ตั้งอยู่ สร้างโดยเอมานูแอล เฟรมีเย
มงแซ็งมีแชล นับเป้นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจาก หอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซาย

ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมโดยประมาณปีละ 3 ล้าน 2 แสนคน และในปี พ.ศ. 2522 ได้รับประกาศเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
#Mont Saint Michel #มงแซ็งมีแชล #ไปไหนดี #เที่ยว #ฝรั่งเศส #ยุโรป

ไปไหนดี Mont Saint Michel(มงแซ็งมีแชล) ปราการธรรมชาติแห่งนอร์ม็องดี Reviewed by Oncein Worldwide on November 05, 2017 Rating: 5 Mont Saint Michel(มงแซ็งมีแชล) เป็นเกาะที่เมืองนอร์ม็องดี ประเทศฝรั่งเศส มีพื้นที่ 247 เอเคอร์ เกาะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวิหารอันเก่าแก่...

No comments: