นครมัสกัต (Muscat)


นครมัสกัต (Muscat ) คือเมืองหลวงของ "ประเทศโอมาน" 


นครมัสกัต (Muscat ) นับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโอมาน


นครมัสกัต (Muscat ) เป็นแหล่งรวมศิลปะ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ 


นครมัสกัต (Muscat) เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่ และทะเลสาบอันกว้างใหญ่


เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ ทั้งภูเขา ทะเล และ สัตว์น้อยใหญ่ อย่างเช่น ปลาโลมาแสนน่ารัก 


ผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ต้องชอบที่นี่แน่นอนคะ 


เนื่องจากนครมัสกัต (Muscat) มีป้อมปราการอันเก่าแก่ และมัสยิดที่สวยงาม  


อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ที่อัดแน่นไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันน่าศึกษาและค้นหา


นครมัสกัต (Muscat) ถือเป็นเมืองที่สบงสุข สวยงาม น่าเยี่ยมชมอย่างยิ่ง 


ทะเลที่อยู่ติดกับเมืองนครมัสกัต (Muscat) มีบทบาทสำคัญอย่างมากสำหรับชาวเมืองนครมัสกัต 


เนื่องจากเป็นแหล่งประมงที่สำคัญ 


อีกทั้งยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของทั้งชาวเมืองและนักท่องเที่ยวอีกด้วย


นอกจากนี้ นครมัสกัต (Muscat) ยังเป็นนครแห่งการค้าอีกด้วย 


การเดินเยี่ยมชมเมืองนี้นับว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ


ใครที่ได้ไปเที่ยวนครมัสกัต (Muscat) จะต้องหลงไหลในความสวยของนครแห่งนี้อย่างแน่นอน

อ้างอิง

https://www.lonelyplanet.com/oman/muscat
https://www.roughguides.com/article/10-reasons-we-love-muscat-oman/