ทะเลแดง (red sea)


ทะเลแดง (red sea) อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย 


ทะเลแดงเป็นอ่าวในมหาสมุทรอินเดีย 


ทะเลแดงแบ่งระหว่างประเทศอียิปและซาอุดิอาระเบีย  


โดยทะเลแดงเชื่อมกับมหาสมุทรอินเดียที่อ่าวเอเดน (Gulf of Aden) 


ทะเลแดงมีความยาวประมาณ 1900 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 300 กิโลเมตร


ร่องทะเลที่ลึกที่สุดประมาณ 2,500 เมตร และความลึกเฉลี่ยประมาณ 500 เมตร 


ทะเลแดงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า อ่าวอาหรับ (Arabian Gulf) ซึ่งเรียกกันก่อนสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 20 


ชื่อทะเลแดงไม่ได้หมายถึงสีของน้ำทะเล แต่หมายถึงสีของแบคทีเรียชนิดหนึ่งบริเวณผิวน้ำอ้างอิง
https://amazingthaisea.com/เที่ยวซาอุดิอาระเบีย/
https://www.viator.com/Sharm-el-Sheikh-attractions/Red-Sea/d827-a1869