เอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออก หรือ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคย่อยซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในทวีปเอเชีย เป็นภูมิภาคที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และ มีประชากรมากที่สุด คือ ประเทศจีน

นอกจากนี้ เอเชียตะวันออกยังเป็นภูมิภาคที่ได้ชื่อว่าเจริญที่สุดในทวีปเอเชีย เพราะเป็นภูมิภาคเดียวที่การทำอุตสาหกรรมก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และไต้หวัน ส่วนประเทศมองโกเลียและเกาหลีเหนือ อุตสาหกรรมยังไม่ค่อยพัฒนานัก


เมืองอุตสาหกรรมสำคัญของเอเชียตะวันออก ได้แก่ โตเกียว ฮิโระชิมะนะงะซะกิ โซล ปูซาน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ไทเป อินช็อน เทียนสิน ฮ่องกง เป็นต้น
ประเทศเกาหลีเหนือ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศไต้หวัน ประเทศจีน
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมองโกเลีย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เขตปกครองพิเศษมาเก๊า