Custom Menu

เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (อังกฤษ: Southwest Asia) หรืออาจเรียกว่า เอเชียตะวันตก หรือ ตะวันออกใกล้ และตะวันออกกลาง ล้อมรอบด้วยทะเล 5 แห่งคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลดำ ทะเลแคสเปียน ทะเลอาหรับ ทะเลแดง และดินแดนในภูมิภาคนี้มีความเจริญทางอารยธรรมอย่างมากเช่น อารายธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส ภูมิภาคนี้มีพื้นที่ประมาณ 6,835,434 ตารางกิโลเมตร มีศาสนาที่สำคัญคือศาสนาอิสลาม ศาสนายูดาห์ของอิสราเอล และมีนับถือศาสนาคริสต์ในไซปรัส ปัจจุบันภูมิภาคนี้ยังคงมีความแตกแยกกันในเรื่องเชื้อชาติและศาสนา

บางประเทศอาจถูกจัดให้อยู่ในทวีปยุโรปแทน เนื่องจากมีลักษณะทางวัฒนธรรมจากทวีปยุโรปมากกว่า ได้แก่ ตุรกี ไซปรัส อาร์มีเนีย จอร์เจีย และอาเซอร์ไบจาน


ประเทศบาห์เรน ประเทศคูเวต ประเทศซีเรีย ประเทศอิหร่าน
ประเทศอิรัก ประเทศจอร์แดน ประเทศเลบานอน ประเทศโอมาน
ประเทศกาตาร์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศเยเมน

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
-นครเปตรา ประเทศจอร์แดน
-นครฮามะ ประเทศซีเรีย

No comments:

Post a Comment