น้ำตกวิคตอเรียฟอล (Victoria Falls)

น้ำตกวิคตอเรียฟอล (Victoria Falls) นับเป็นน้ำตกขนาดใหญ่อีกที่หนึ่งของโลก ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนของประเทศ ซิมบับเว และ แซมเบีย ในทวีปแอฟริกา มีความสูงกว่า 108 เมตร(นับจากตรงกลาง) และ น้ำตกนี้ Victoria fall นี้มีความกว้างกว่า 1,708 เมตร อีกด้วย

น้ำตกวิคตอเรียฟอล (Victoria Falls) นี้ถูกค้นพบโดยมิชชันนารี ชาวสก็อตแลนด์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นชาวยุโรปคนแรกที่พบน้ำตกนี้เป็นคนแรก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1855 และมีการตั้งชื่อน้ำตกนี้ตามชื่อของ ราชินีวิคตอเรียแห่งบริเทน